top of page

בית הכנסת בצ'נמנגלם

אחד הכפרים היהודיים המפורסמים ביותר היה צ'נמנגלאם במדינת קראלה. מחוץ לבית הכנסת של הכפר ניצבת המצבה העתיקה ביותר בהודו, משנת 1269, ועליה רשום השם "שרה בת ישראל". הכפר הזה היה סמל לסובלנות דתית וכבוד. היו בו ארבעה בתי תפילה הממוקמים במרחק של ק"מ אחד זה מזה, ממוקמים בפינות הכיכר: בית הכנסת היהודי, הכנסייה הנוצרית, המקדש ההינדי והמסגד המוסלמי. ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה היה המקום היחיד בעולם שבו אפשר היה לשמוע את תקיעת השופר, את צלצול פעמון הכנסייה, את תקיעת הקונכייה ההינדית ואת קריאת המואזין הנשמעת בהרמוניה יחדיו.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page