top of page

קהילת יהודי קוצ'ין הם בעצם קהילת יהודי מלאבר אשר חיו בקוצ'ין שבדרום הודו. זו אחת הקהילות היהודיות העתיקות בעולם. במשך כמעט 3000 שנה קהילה זו טיפחה מורשת אדירה וחשובה של תפילות, מנהגים ומטבח. יהודי מלאבר שמרו על המסורת והדת בקפדנות, במקביל לחיים בשלום ולקיום דיאלוגים תרבותיים עם קהילות של דתות אחרות.

למרבה הצער, קהילה זו על סף היעלמות, שכן הקהילה כולה עלתה ארצה ורוב צאצאיה נטמעו בקרב כלל האוכלוסייה הישראלית, ובעוד עשור או שניים תאבד המורשת האדירה הזו.

אחת מהמטרות של בלוג האוכל הזה היא לפתוח את המסך למורשת האדירה הזו. מסך שנסגר על ידי הורינו עם הגיעם ארצה, מתוך רצון ומאמצים להתמזג ולהיות חלק שווה ובלתי נפרד מהעם הישראלי שהלך ונבנה.

היום, בתור צאצאים, אנחנו מבינים כמה הם הקריבו, כמה היה להם קשה להשאיר את הכל מאחור, ואיך המשבר התרבותי שחוו פה ריסק אותם. זאת לא היתה בדיוק ארץ זבת חלב ודבש שהם חלמו עליה. הם הגיעו למדינה מלאה בטרשים ואבנים שצריך לבנות אותה, מדינה שנלחמה על חייה.

הבלוג נועד כדי להודות להם, ולהוכיח שהגשמת החלום הציוני שלהם לא היה לחינם. כולנו, צאצאי הקהילה המלאברית, גאים בשורשים שלנו, כמו שאנחנו גאים להיות ישראלים.
 

היסטוריה ומורשת

bottom of page