top of page

זנגוויל (ג'ינג'ר)

זנגוויל (ג'ינג'ר)

במטבח הקוצ'יני משתמשיםבזנגוויל כמעט לכל מא כל. עד לפני כמה שנים נהוג היה להשתמש בגרסא המיובשת, אבל היום ניתן להשיג זנגוויל טרי או בשם הנפוץ יותר ג'ינג'ר, בכל סופר ובשווקים.
הזנגביל משמש כצמח מרפא בארצות המזרח וארצות ערב מדורי דורות. הוא משמש כטיפול במחלות של דררכי העיכול, כאב גרון ועוד.
ברפואת האיורווידה מאמינים שלזנגוויל תכונות אנטידלקתיות רבות.
הודו אחראית על 30% מייצור הזנגוויל העולמי

bottom of page